Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud
[ SPONSOR DE BOURDON 8' ]
JE EIGEN GELUID OP HET GERESTAUREERDE ORGEL

Een register, octaaf of pijp ?
Op deze pagina kan je je keuze maken welke orgelpijpen je uit het Bourdon 8' register wilt sponsoren.  Wil je een keuze maken uit een ander register ga dan terug naar de pagina: sponsor een orgelpijp.
Je kunt kiezen voor het sponsoren van een enkele of meerdere pijpen, een enkele of meerdere octaven of het hele register. Voor het hele register stellen wij een sponsorbedrag van € 500,- voor, een octaaf zien we graag gewaardeerd met een bedrag van  € 100,- (*) en wanneer je kiest voor een pijp dan vragen wij per orgelpijp € 10,- In onderstaande tabel kan je met een "vinkje" je keuze vastleggen en wordt die keuze, nadat je alle gevraagde gegevens hebt vastgelegd en verstuurd, in onze administratie als gereserveerd genoteerd.
Zodra je betaling is ontvangen bevestigen we de ontvangst daarvan en wordt jouw keuze definitief.

Nicolaas-vriendenboek
Zoals op de pagina sponsor een orgelpijp is uitgelegd willen we je, als blijk van onze waardering, graag opnemen in het Nicolaas-vriendenboek. Je kunt aangeven of we al dan niet je naam mogen vermelden en/of je je eigen woorden van dank, bemoediging of anderszins, in het boek wilt laten opnemen.

Vriend van het Nicolaasorgelrgel.
Rond de restauratie zullen de nodige actviteiten ontplooit worden zoals bijvoorbeeld
- Een bezoek aan het atelier van de orgelbouwer;
- Een intiem concert op de koorzolder van de Nicolaaskerk.
- Een concert met jouw muzikale wensen.
- Een meet en greet met .........
- De feestelijke ingebruikname van het gerestaureerde orgel.

Sponsor je een register of octaaf met een waarde van € 100,-, (of meer), dan nodigen we jou, als vriend van het Nicolaasorgel, graag uit voor die speciale evenementen.

(*) Let op ! Enkele octaven hebben een andere waardering gekregen.
 1. 12 Rugwerk - Bourdon 8'
00:00

RUGWERK BOURDON 8' register :

 12 Compleet register
 12-C compleet octaaf
 12-C 12-E 12-GIS
 12-CIS 12-F 12-A
 12-D 12-FIS 12-AIS
 12-DIS 12-G 12-B
 12-c compleet octaaf
 12-c 12-e 12-gis
 12-cis 12-f 12-a
 12-d 12-fis 12-ais
 12-dis 12-g 12-b
 12-c1 compleet octaaf. Gereserveerd.
 12-c1 12-e1 12-gis1
 12-cis1 12-f1 12-a1
 12-d1 12-fis1 12-ais1
 12-dis1 12-g1 12-b1
 12-c2 compleet octaaf
 12-c2 12-e2 12-gis2
 12-cis2 12-f2 12-a2
 12-d2 12-fis2 12-ais2
 12-dis2 12-g2 12-b2
 12-c3 compleet octaaf
 12-c3 12-dis3 12-fis3
 12-cis3 12-e3 12-g3
 12-d3 12-f3

Persoonlijke gegevens :Vermelding in vriendenboek:

Wij vinden het belangrijk om onze waardering voor je sponsorbijdrage ook voor de toekomst vast te leggen. Er zal een vriendenboek gemaakt worden met namen en/of persoonlijke teksten van diegenen die van hun sympathie voor het behoud van het orgel hebben blijk gegeven. Wij zullen het op prijs stellen als wij ook jouw naam en/of persoonlijke teksten mogen vermelden.
Ja
Nee
Ja
Nee
Ik maak een bedrag over van:
Tip
naar bankrekeningnummer NL35RABO0139887393 t.n.v. St. restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Onder vermelding van Sponsor orgelpijp.
Mijn bankrekeningnummer is:
Tip
Graag vermelden om je sponsorgegevens te kunnen koppelen aan je overboeking.
Alvast ontzettend bedankt voor je sponsorbijdrage.

Terug naar de inhoud