Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud
[ SPONSOR DE SESQUIALTER II sterk 2-2/3-1-3/5' ]
JE EIGEN GELUID OP HET GERESTAUREERDE ORGEL

Een register, octaaf of pijp ?
Op deze pagina kan je je keuze maken welke orgelpijpen je uit het SESQUIALTER II STERK register wilt sponsoren.  Wil je een keuze maken uit een ander register ga dan terug naar de pagina: sponsor een orgelpijp.
Je kunt kiezen voor het sponsoren van een enkele of meerdere pijpen, een enkele of meerdere octaven of het hele register. Voor het hele register stellen wij een sponsorbedrag van € 500,- voor, een octaaf zien we graag gewaardeerd met een bedrag van  € 100,- (*) en wanneer je kiest voor een pijp dan vragen wij per orgelpijp € 10,- In onderstaande tabel kan je met een "vinkje" je keuze vastleggen en wordt die keuze, nadat je alle gevraagde gegevens hebt vastgelegd en verstuurd, in onze administratie als gereserveerd genoteerd.
Zodra je betaling is ontvangen bevestigen we de ontvangst daarvan en wordt jouw keuze definitief.

Nicolaas-vriendenboek
Zoals op de pagina sponsor een orgelpijp is uitgelegd willen we je, als blijk van onze waardering, graag opnemen in het Nicolaas-vriendenboek. Je kunt aangeven of we al dan niet je naam mogen vermelden en/of je je eigen woorden van dank, bemoediging of anderszins, in het boek wilt laten opnemen.

Vriend van het Nicolaasorgelrgel.
Rond de restauratie zullen de nodige actviteiten ontplooit worden zoals bijvoorbeeld
- Een bezoek aan het atelier van de orgelbouwer;
- Een intiem concert op de koorzolder van de Nicolaaskerk.
- Een concert met jouw muzikale wensen.
- Een meet en greet met .........
- De feestelijke ingebruikname van het gerestaureerde orgel.

Sponsor je een register of octaaf met een waarde van € 100,-, (of meer), dan nodigen we jou, als vriend van het Nicolaasorgel, graag uit voor die speciale evenementen.

(*) Let op ! Enkele octaven hebben een andere waardering gekregen.
 1. 18 Rugwerk - Sesquialter II sterk
00:00

RUGWERK SESQUIALTER II sterk 2-2/3-1-3/5' register :

 18a+b Compleet register
 18a-C compleet octaaf
 18a-C 18a-E 18a-GIS
 18a-CIS 18a-F 18a-A
 18a-D 18a-FIS 18a-AIS
 18a-DIS 18a-G 18a-B
 18a-c compleet octaaf
 18a-c 18a-e 18a-gis
 18a-cis 18a-f 18a-a
 18a-d 18a-fis 18a-ais
 18a-dis 18a-g 18a-b
 18a-c1 compleet octaaf.
 18a-c1 18a-e1 18a-gis1
 18a-cis1 18a-f1 18a-a1
 18a-d1 18a-fis1 18a-ais1
 18a-dis1 18a-g1 18a-b1
 18a-c2 compleet octaaf
 18a-c2 18a-e2 18a-gis2
 18a-cis2 18a-f2 18a-a2
 18a-d2 18a-fis2 18a-ais2
 18a-dis2 18a-g2 18a-b2
 18a-c3 compleet octaaf
 18a-c3 18a-dis3 18a-fis3
 18a-cis3 18a-e3 18a-g3
 18a-d3 18a-f3

Persoonlijke gegevens :Vermelding in vriendenboek:

Wij vinden het belangrijk om onze waardering voor je sponsorbijdrage ook voor de toekomst vast te leggen. Er zal een vriendenboek gemaakt worden met namen en/of persoonlijke teksten van diegenen die van hun sympathie voor het behoud van het orgel hebben blijk gegeven. Wij zullen het op prijs stellen als wij ook jouw naam en/of persoonlijke teksten mogen vermelden.
Ja
Nee
Ja
Nee
Ik maak een bedrag over van:
Tip
naar bankrekeningnummer NL35RABO0139887393 t.n.v. St. restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Onder vermelding van Sponsor orgelpijp.
Ik maak het sponsorbedrag over via mijn bankrekeningnummer:
Tip
Graag vermelden om je sponsorgegevens te kunnen koppelen aan je overboeking.
Alvast ontzettend bedankt voor je sponsorbijdrage.

Terug naar de inhoud